Статьи

Filteri za zaštitu bele tehnike

Filteri za kućne aparate i drugu opremu pomoći će vam da skupu kućnu tehniku i vodovodni materijal, koji je u kontaktu sa vodom, zaštitite od soli kalcijuma i magnezijuma, kamenca, naslaga, korozije i mehaničkih zagađenja.

Veš mašine i mašine za pranje sudova neophodno je zaštititi od stvaranja naslaga kalcijuma na grejnim elementima. Da bi se postigao ovaj cilj, koriste se filteri na bazi polifosfata, koji se direktno povezuju na vodovodnu instalaciju.

Polifosfatni filter je providna plastična posuda sa poklopcima i priključcima za dovod i odvod vode. Poklopac ima navojnu vezu. Kompleksno jedinjenje na bazi polifosfata se sipa u posudu i menja po potrebi. Rastvarajući se u vodi, supstanca sprečava taloženje soli kalcijuma i magnezijuma u obliku nerastvorljivih naslaga na zidovima kućnih aparata.

Montira se ispred kućnih aparata. Štiti grejni element od kamenca. Rok trajanja je od 3 meseca do 2 godine, u zavisnosti od tvrdoće vode.
  • raznovrsnost modela
  • jednostavnost montaže
  • mogućnost samostalne promene (i dopune) punjenja

Mi preporučujemo: Aquaphor Stiron

Postoji nekoliko mana:

  • rastvorljivost u vrućoj vodi: zabranjeno je koristiti ga pri temperaturi višoj od 55 stepeni
  • posle prolaska kroz natrijum polifosfat, voda je tehnička i zabranjena je za piće i kontakt sa kožom;
  • natrijum polifosfat je najjači alergen;
  • količina resursa dovoljna je za pola godine, ali se tokom rada granule rastvaraju, te je neophodno pratiti njihovu količinu i blagovremeno dopunjavati filter.

PAŽNJA! Nakon završetka rada opreme, neophodno je isključiti vodu radi zaštite od hidroudara.