Filterski uložak univerzalni BAF 10SL (RUS)

A-0116
1420,00
дин.
Filterski uložak BAF sadrži multikomponentno punjenje sa jonoizmenjivačkim vlaknama Katalon i upijaćima za prečišćavanje vode od rezidualnog hlora, organskih jedinjenja, gvožđa i drugih štetnih primesa.

Temperaturni opseg: od +4 do +52 °C
Resurs: do 12000 L
Protok: do 5 L/min.
Veličina: 10SL (prečnik-73 mm, dužina-254 mm)

Promenljivi filteri: Гейзер Нанотек нанофильтрация (бак 12 л)

Više proizvoda