Aquaphor RO-70S

Aquaphor
A0004
19900,00
дин.
Описание

Описание

RO-70S pretvara vašu gradsku vodu u vodu premium kvaliteta. Najbolje rešenje za najnižu cenu.


Prednosti:

-Membrana kapacitetom 50 GPD (190 L/24 sata).

-Najsavremeniji i najkompaktniji sistem

-Kompletno prečišćavanje vode (jednostepeno predfiltriranje, membrana, mineralizator)

-Radi na pritisku vodovodne linije od 2 atm.

-Mineralizator je dizajniran da kondicionira vodu za piće i uspostavi optimalni balans korisnih minerala

-Specialan rezervoar za čistu vodu (5 L bruto/5 L netto)


Za razliku od omekšavajućih sorpcionih filtera koji su pogodni samo za vodu sa niskim sadržajem soli tvrdoće, RO sistemi potpuno uklanjaju takve soli iz tvrde i veoma tvrde vode

Reverzna osmoza osigurava sigurnost i ukus vode.

Смотрите также